OPEN API

Hero.png

Synchronize Data between
LINE OA and Other Platforms

Data Integration
Tool

Data-integration-tool.jpg

Open API หรือ Data Integration Tool เครื่องมือที่ช่วยแบรนด์ผสานข้อมูลลูกค้าใน LINE OA และ ฐานข้อมูลอื่นๆ มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อวิเคราะห์และทำความรู้จักลูกค้าในเชิงลึก หา Customer Insight เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด

 คุณสมบัติพิเศษของ Open API

Data Mapping between LINE Users and Other Database

ดึงข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ผ่าน API เพื่อส่งโปรโมชันหรือคูปองวันเกิดให้ลูกค้าผ่าน LINE โดยอัตโนมัติ 

Get the Latest LINE User Data Automatically Every Day

ได้รับข้อมูลลูกค้าที่อัพเดททุกวันด้วยการซิงค์ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลลูกค้าใน LINE กับ ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น แอพของแบรนด์

Open-API-feature.png

Customize Messages for LINE User Automatically

ปรับเปลี่ยนข้อความสำหรับลูกค้าแต่ละคนใน LINE OA โดยอัตโนมัติ เช่น แจ้งสถานะสมาชิกและคะแนนสะสม หรือ สถานะการจัดส่งสินค้า

Build the Right Target Audience for Better ROI

สร้างกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำและละเอียดยิ่งขึ้น จากการผสานข้อมูลลูกค้าใน LINE OA กับ ฐานข้อมูลลูกค้าอื่นๆ เพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

สนใจผลิตภัณฑ์

Contact.png

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

LINE-CRM_small-icon.png

LINE CRM

เก็บข้อมูลลูกค้าพฤติกรรมลูกค้า

ใช้ดาต้าแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ละเอียด ไม่ใช่แค่เพียงเพศและอายุอีกต่อไป

Ecommerce_small-icon.png

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

เข้าใจตัวตนลูกค้า จับคู่ข้อมูลลูกค้าใน LINE กับข้อมูลสมาชิกบนเว็บไซต์

เพื่อการสื่อสารที่ตรงจุด

Retail_small-icon.png

ธุรกิจค้าปลีก

เชิญชวนลูกค้าใน LINE  มาเยี่ยมชม

หน้าร้าน จับคู่ข้อมูลลูกค้าใน LINE OA และ ลูกค้าหน้าร้านเข้าด้วยกัน 

Gamification_small-icon.png

เกมมิฟิเคชั่น

กระตุ้นการมีส่วนร่วม เพิ่มยอดขายในระยะยาว สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจด้วยเกมมิฟิเคชั่น